ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Bkkonlineslots.com (เว็บไซต์). โปรดอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ก่อนการใช้เว็บไซต์ด้วยความรอบรู้และรับทราบอย่างถี่ถ้วน ด้วยการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะยึดตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์

การยอมรับข้อกำหนด

โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Bkkonlineslots.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ในทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อหากมีการปรับปรุง การใช้งานต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นถือเป็นการยินยอมของคุณต่อข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุง

ความมีสิทธิ์

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออายุที่กฎหมายกำหนดในเขตอำนาจของคุณเพื่อใช้บริการที่เว็บไซต์นี้ให้คุณยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติที่เพียงพอ Bkkonlineslots.com ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุและตัวตน

การลงทะเบียนบัญชี

เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะหรือบริการบางรายในเว็บไซต์ คุณอาจต้องสร้างบัญชี คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปัจจุบัน และครบถ้วนในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้บัญชีของคุณคือความรับผิดชอบของคุณ Bkkonlineslots.com ไม่รับผิดชอบในกรณีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Bkkonlineslots.com มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราระบุวิธีที่เราเก็บรายละเอียดส่วนตัวของคุณ ใช้งานและแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์คุณยินยอมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่นี่ เพื่อเข้าใจวิธีการจัดการข้อมูลของคุณ

พฤติกรรมของผู้ใช้

ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:

  • คุณต้องไม่มุ่งเข้าไปในกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหรือละเมิดกฎหมายที่มีข้อบังคับ
  • คุณต้องไม่ขัดจังหวัดความดีของเว็บไซต์หรือล่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • คุณต้องไม่โพสต์ ส่ง หรือแชร์เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นอันตราย ที่ขอรายการหรือไม่เหมาะสม
  • คุณต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ
  • คุณต้องไม่พยายามรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้คนอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • คุณต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของ Bkkonlineslots.com หรือบุคคลภายนอก

เนื้อหาในเว็บไซต์

เนื้อหาที่มีบริการใน Bkkonlineslots.com ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้น เราไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความสมบูรณ์หรือความเชื่อถือได้ของเนื้อหาเหล่านี้ คุณยินยอมว่าความตัดสินใจใด ๆ ที่ดำเนินการขึ้นบนเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับความเสี่ยงเอง

ทรัพย์สินทางปัญหา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์รวมถึงข้อความรูปภาพ กราฟิก โลโก้ และซอฟต์แวร์ ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิและสิทธิทรัพย์ทางปัญหาอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาเหล่านี้ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Bkkonlineslots.com

ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการบุคคลที่สาม Bkkonlineslots.com ไม่สนับสนุนหรือควบคุมเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้และไม่รับผิดชอบในเนื้อหา การปฏิบัติหรือนโยบายของเขา การปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง

สิ้นสุด

Bkkonlineslots.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อผู้ใช้ของเราหรือความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์นี้มีการให้บริการ “ตามสภาพปัจจุบัน” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับรองหรือความรับรองด้วยวิธีใด ๆ ทาง Bkkonlineslots.com ไม่รับประกันให้กับเว็บไซต์ว่าจะมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสถียรในการใช้งานโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือปลอดภัย การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในความรับผิดของคุณเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

Bkkonlineslots.com และบริษัทในเครือ รวมถึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนจะไม่รับผิดชอบในกรณีการเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายหรือความเสียหายโดยบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่สามารถใช้งานได้

การรับประกันความคุ้มครอง

คุณยินยอมรับประกันและยินยอมรักษา Bkkonlineslots.com และบริษัทในเครือไว้จากความเรียกร้อง คำถาม หรือการดำเนินการที่ถูกนำมาต่อเราโดยบุคคลที่สามเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหรือกฎหมายใด ๆ

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่:

ชื่อเว็บไซต์: Bkkonlineslots.com

[email protected]

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Bkkonlineslots.com เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และเหล่านี้เข้าที่แทนข้อตกลงที่ผ่านมาหรือความเข้าใจระหว่างคุณและ Bkkonlineslots.com โดยการใช้งานเว็บไซต์คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทราบ และยอมรับข้อตกลงเหล่านี้